Bu sistem çalışmaya başlayan kişilerin görsel dikkatini farklı şekillerde uyarmaktadır. Bu şekilde görsel algı ve işitsel algının birlikte kullanılması ile harfler yani semboller daha iyi kolay öğrenilmektedir.

Sistemin temelinde işitsel algı sisteminin görsel algı sistemini desteklemesi hedeflenmiştir. Klasik öğrenme metotlarından farklı olarak bu sistemde birçok algı sistemi kullanılarak öğrenme kalıcı hale getirilmektedir. Sembolleri yani harfleri öğrenemeyen çocuklar bu sistemle sembolleri daha kolay öğrenmekte ve kolay kolay da unutmamaktadır.

Okumanın temeli olan sembolik öğrenmede farklı algı sistemleri aktif olarak kullanılmaktadır. Öğrenmede en temel prensip öğrenci için doğru yolu bulup o yoldan en kestirme ve kısa sürede öğretmeyi sağlamaktır.

Okumak isteyen öğrenci birçok sembolü ses karşılıkları ile birlikte öğrenmek zorundadır. Özellikle Türkçe gibi çok ekli dillerde öğrenme güçlüğü ve dikkat eksikliği yaşayan öğrenciler bu sembolleri öğrenmede zorluk çekebilmektedir. Özellikle bazı benzer semboller (b-d, m-n, i-j, s-z, I-ı) bu öğrencilerde karmaşa oluşturabilmektedir.

Peki çocuklarımız nasıl hızlı okuyabilir? Hızlı okumak için görme alanına giren bu sembollerin hemen algılanması, beyinde doğru bir şekilde kodlanması ve okuma olarak dışa vurulması gerekmektedir. Giriş-entegrasyon-depolama ve çıkış aşamaları bu esnada olur.

Okuma güçlüğü çeken öğrenciler okumayı sevmezler. Bu nedenle okumak onlar için çok sıkıcı bir aktivite olur. Sınıfta sesli okumak ise onlar için korkutucu bir olaydır. Bu açıdan Okuma Güçlendirme Setlerinde eğitimini verdiğimiz sistem sayesinde öğrencilerin algı sistemi bol tekrar, farklı duyular ve orijinallik ön plana çıkartılmaktadır.

Yapılmış Uygulamalar Nasıl Sonuç Veriyor?

Okuma Güçlendirme Setleri ile hazırlanan öğrenciler sembolleri artık o kadar hızlı tanıyor ki belli bir süre sonra bu onların okuma hızlarını ve okuduklarını anlama düzeylerini yükseltiyor.

Pilot uygulama yapılan çocuklarda 20-30 seans sonra okuma hızında belirgin artışlar gözlemlenmiştir. Örnek olarak RS 12 yaşında ve dakikada sesli olarak 40 kelime okumaktadır. 30 seans sonra 4. kitabı bitirdiğinde okuma hızı dakikada 65 kelimeye çıkmıştır.

Günde Kaç Saat Uygulama Yapılmalıdır?

Bu sistem ideal olarak her gün 30 dakika uygulanmalıdır. Bunun mümkün olmadığında haftada 3 gün birer saat gün aşırı uygulanabilir. İdeal saatler çocukların dinç ve dinlenmiş olduğu saatlerdir. Okul dönüşü dinlendikten sonra ve ödevlerini yapmadan önce bu uygulama

yapılmalıdır. Zaten bu uygulama yorucu olmayıp oldukça keyifli ve hızlı geçen bir zaman dilimine dönüşmektedir.

Çocuklarınızın Okuma Hızı Normalde Ne Kadar Olmalıdır?

İlkokul 1. sınıfın sonunda dakikada 60-70 kelime, 2. sınıf sonunda 70-80 kelime, 3. sınıf sonunda 80-90 kelime okunabilmelidir. Ayrıca 4. sınıfta bu sayının 90-100 kelimeye, 5. sınıfta ise 110-120 kelimeye çıkması beklenir.

Yetişkinlerde okuma hızı çok farklı olup dakikada 200-300 kelime arasında değişmekte, kendini geliştirmiş kişilerde 1000 kelimeye kadar çıkabilmektedir.

Okuma Güçlendirme Setleri Uygulanacak Öğrenciye Nasıl Takdim Edilmelidir?

Setin tamamı öğrenciye gösterilmelidir. Özellikle bu setin orijinal yönleri ve eğlenceli kısımları mutlaka vurgulanmalıdır. Düzenli bir çalışma ile okumasının güçleneceği, daha hızlı okuyup daha fazla anlayabileceği anlatılmalıdır.

Bunun sabır isteyen eğlenceli bir çalışma olduğu söylenmelidir. Öğrenciye motivasyon yüklemesi yapmak için hedef ve ödül uygulaması yapılabilir.

Okuma Güçlendirme Setlerinin Sonuçlarının Olumlu Olduğunu Nasıl Anlarız?

Okuma Güçlendirme Setlerinin uygulamasının olumlu olduğunu anlamak için çocuğunuzda okumanın ilerlemesi, hataların azalması ve dakikada okuduğu kelime hızında artışların gözlenmesi gerekir.