“Okumayan öğrenemez, öğrenemeyen sürekli geri kalır”

Okumak insan hayatının en önemli öğrenme süreçlerinden birisidir. Okuduğunu anlamak ve okuduğu bilgiyi hafızaya yerleştirmek hemen her bireyin olmazsa olmaz öğrenme şartıdır. Dolayısıyla çocuklarımızın okuma becerileri ne kadar gelişirse başarısı da o kadar artar.

Çocuklarımızın doğru okurken okuduğu kelimenin manasına odaklanması çok önemlidir. Okuma becerilerinin artmasında en önemli konu kişinin görsel ve işitsel algısını aynı anda çalıştırabilmesidir. Bu şekilde okuduğu kelimenin manasını en iyi bir şekilde anlayabilir. Bu durum aktif sözel beceri olarak tanımlanır.

Çocuklarımızın eğitim hayatında okuma ve yazmayı doğru, eksiksiz bir şekilde öğrenmeleri, okuma ile arasında bir sevgi bağı oluşturabilmesi gelecekleri açısından önemlidir. Yavaş okuyan, okuduğunu anlayamayan, okurken hata yapan çocuklarımızın derslerinde başarı göstermelerini bekleyemeyiz.

Bu nedenle başarının artmasında etkin okuma becerisi çok önemli bir yere sahiptir. Okumada zorluk çeken çocuklarımız için okumak, üzerinde fazla zaman harcadıkları sıkıcı bir faaliyete dönüşür. Herhangi bir ilerleme kaydetmeden onları daha fazla çalışmaya zorlamak ise bu problemi çok daha sıkıntılı bir hale getirir.

Nörobiyolojik sebeplerin olduğu bilinen okuma güçlüğünün aşılmasında farklı eğitim programlarının uygulanması yarar sağlamaktadır. Bu amaçla hazırlanmış ve DEHA Adaptasyon ve Zeka Etkinlikleri Merkezimizde eğitimi verilen Okuma Güçlendirme Setleri özgün, akademik ve alanında ilk olma özelliğine sahiptir.