Bilindiği üzere “dikkat ve öğrenme” beyin merkezli gerçekleşen nöropsikolojik bir süreçtir. Bu süreç sadece görülen kısmı değil beynin işlem süreçlerinin de katıldığı çok kompleks bir mekanizmadır. Dikkat ve öğrenme sistemlerinde önemli olan beyindeki bütün algı mekanizmalarının çalıştığı bir sistemi ortaya koymaktır.

Neuro-Vıa (The Audio-Visiual Systems of Neurodevelopment) sistemi nörolojik sistemlerin görsel ve işitsel uyaranlar ile çalıştığı bir algoritmadır. Bu algoritmada çok boyutlu çalışma süreçlerinin, dikkat ve öğrenme mekanizmalarının en üst düzeye çıkarılması amaçlanmıştır. Bunu yüzlerce çalgı aleti olan bir orkestranın mükemmel bir uyum için çalıştırılması olarak düşünebilirsiniz.

Bu sistemde hangi egzersizin ne kadar, ne sayıda ve yoğunlukta çalışılması gerektiği bilimsel olarak hesaplanmış ve ortaya konulmuştur. Bu açıdan Neuro-Vıa sistemi ile çalışan ve DEHA Adaptasyon ve Zeka Etkinlikleri Merkezimizde eğitimi verilen Dikkat Güçlendirme Setleri özgün, akademik ve alanında ilk olma özelliğine sahiptir.